menu

Hakkımızda

                                                                                             

 -2005 yılında kurulan Kütahya Zafer Yapı İnşaat , kuruluşundan bu yana sektöründe verdiği üst düzey hizmet anlayışıyla gerek kamu, gerekse özel sektörde saygın ve güvenilir bir firma olarak yerini almayı başarmış ve büyümesini istikrarlı bir biçimde sürdürmüş , en önemlisi ÇÖZÜM ORTAKLI bir firmadır.

-Uygulamalarımız PVC Doğrama, Alüminyum Doğrama, Katlanır Cam, Alüminyum Giydirme Cephe, Alüminyum Kompozit, Çelik Çatı, Demir Doğrama ve Isıcam imalatı ve montajı yapılmaktadır.

 ŞİRKET POLİTİKAMIZ

1-ŞİRKET İTİBAR VE SAYGINLIĞINI KORUMAK VE YÜKSELTMEK

Büyük çabalar ile kazanılan firma itibarının sürekliliğinin sağlanması ve daha ileri bir düzeye getirilebilmesi için, kalite anlayışından ödün vermeden işleri bir kerede doğru ve zamanında yapmak. Her zaman her yerde aranılan, tercih edilen bir şirket olmak için daha çok çalışmak, işverenin ve müşterinin gereksinim ve beklentilerini zamanında tespit ederek bunları karşılamak.

 

2-TEKNOLOJİK VE BİLİMSEL GELİŞMELERİ İZLEMEK

Kalite düzeyinin yükseltilmesi için, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek. Çalışan personelin ve tedarikçilerin mesleki yenilikleri öğrenmesinde ihtiyaç duyacakları eğitimi almalarını sağlayarak kalite düzeyinin sürekli iyileşmesini sağlamak.

 

3-TÜM ÇALIŞANLARIN KATILIMI VE TEDARİKÇİLER

Kalite, verimlilik ve karlılık artışını sağlamak için, ekip çalışmasına önem vermek. Şirket kurumsal yapısında ve işlerin işlemesinde kalite düzeyinin en üst seviyeye gelmesi için, organizasyondaki bireylerin görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalarını sağlamak. Birlikte çalışılan alt ekiplerin (Tedarikçilerin) kalite düzeylerinin kontrollerini elde tutmak, bu firmaları denetleyerek ekip çalışmalarına katılımlarını sağlamak.

 

4-PERSONEL SEÇİMİ VE İÇ EĞİTİM

Doğru, verimli, karlı fikirlerin bilgili, deneyimli beyin gücüyle ortaya çıktığını şirket kalite prensibi olarak kabul etmek. Bu doğrultuda şirkete nitelikli insanlar kazandırmak. Personele göre iş değil, kurumsal yapı içindeki niteliklerine uygun personel alımı yapmak. Yeni personeli deneyimli, profesyonel, nitelikli personelin yanında usta-çırak ilişkisi içinde çalıştırmak. Çıraklık eğitimini tamamlayan personele organizasyon içindeki yetki ve sorumluluğu vermek.

 

5-ÜLKEYE FAYDALI OLMAK VE SÜREKLİ GELİŞMEK

Şirketimiz kuruluşundan itibaren devlete faydalı olmayı ve devlet işlerinde şirket karlılığı kadar ülke faydasının da en üst düzeyde olmasını prensip edinmiştir. Yurt içi işlerde bu prensibi kurumsal yapı içindeki tüm birimlerin devam ettirmesini sağlamak. Şirket kar, verimlilik ve kalitesinin sürekli gelişmesini sağlamak ve ülkeye daha fazla faydalı olmak için, şirketimizin hedefi; Uluslararası arenada ismi bilinen, aranan, yurtdışı gelirlerden ciro sağlayan bir dünya şirketi olmaktır.

 

6-DOĞAL ÇEVRENİN KORUNMASI

İşlerin Planlanmasında ve yürütülmesi aşamasında çevreye verilecek etkileri en aza indirecek önlemleri almak. Etkin bir çevre bilinci yaratarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılmasında örnek bir şirket olmak.

 

7-ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI VE İŞGÜVENLİĞİ

Çalışanların sağlığına ve iş güvenliğine önem vermek. Yapılan tüm işlerde yazılmış ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun çalışmak.